Radšej nová než opotrebovaná

Vyhnite sa nákupu už použitých autosedaciek, pretože neviete, v akom stave sa také modely bezpečnostných výrobkov pre vaše ratolesti skutočne nachádza a či nebola poškodená pri nehode. Tieto poškodenia nemusí byť na prvý pohľad viditeľná. V prípade, že kupujete tieto výrobky so systémom isofix, uistite sa, že je univerzálny. Ak tomu tak nie je, overte si, že je kompatibilný s vaším vozidlom. Zoznam týchto vozidiel by mal byť k dispozícii u výrobcu aj predajcu a dá sa tiež vyhľadať na webových stránkach výrobcu.

Musia mať úchyt k obmedzeniu rotácie

Univerzálne modely musia byť vybavené tretím úchytom určeným na obmedzenie rotácie autosedaciek v prípade čelného nárazu. Niektoré typy vozidiel majú tento úchyt riešený neštandardne, a preto vyžadujú použitie bezpečnostného výrobku pre deti určeného pre konkrétny typ vozidla. Zoznam vozidiel, v ktorých je možné použiť neuniverzální modely so systémom isofix musí byť poskytnutý predajcom. Mal by byť tiež dostupný na webových stránkach výrobcu. Niektoré modely sa môžu používať so základňou (dodávanú, či voliteľne Dokúpiteľné), ktorá zjednodušuje používanie.